کارتخوان

نحوه صحیح استفاده از کارت پاک کننده  CR80 در کارت خوان
20 خرداد 1402

نحوه تمیز نمودن صحیح هد مغناطیسی و اجزای داخلی کارتخوان توسط کارت تمیز کننده کارت های  CR80 وسیله ای مناسب ...

تمیز کردن نقاط تماس داخلی
15 اسفند 1401

به دلیل شرایط محیطی و افزایش تعداد تراکنش‌ها ، گرد و غبار، روغن، خاک و ذرات ریز شن داخل ...