تمیز نمودن کارت خوان موتوری با کارت پاک کننده مگنت دار (Magnetic cleaning Card)