جی آرجی

مشخصات و ساختار شمارنده اسکناس  CDM8240N
8 دی 1402

مشخصات فنی و ساختار شمارنده اسکناس CDM8240 N ، GRGBanking مشخصات فنی : ولتاژ ورودی: DC 24V مصرف برق ...