المان پست

مشخصات و ساختار شمارنده اسکناس  CDM8240N

مشخصات فنی و ساختار شمارنده اسکناس CDM8240 N ، GRGBanking مشخصات فنی : ولتاژ ورودی: DC 24V مصرف برق ...

تمیز نمودن کارت خوان موتوری با کارت پاک کننده مگنت دار

تمیز نمودن کارت خوان موتوری با کارت پاک کننده مگنت دار (Magnetic cleaning Card) https://www.pakafzar.com/wp-content/uploads/2023/06/Magnetic-cleaning-Card....

شرکت HBtech یا  Huabiao Technology

شرکت HBtech یا Huabiao Technology شرکت هوابیائو تکنولوژی  واقع در گوانگژو چین، یکی از شرکت های توسعه علم و فناوری ...

مشخصات و ساختار شمارنده اسکناس  CDM8240N
8 دی 1402

مشخصات فنی و ساختار شمارنده اسکناس CDM8240 N ، GRGBanking مشخصات فنی : ولتاژ ورودی: DC 24V مصرف برق ...

تمیز نمودن کارت خوان موتوری با کارت پاک کننده مگنت دار
27 آبان 1402

تمیز نمودن کارت خوان موتوری با کارت پاک کننده مگنت دار (Magnetic cleaning Card) https://www.pakafzar.com/wp-content/uploads/2023/06/Magnetic-cleaning-Card....

شرکت HBtech یا  Huabiao Technology
27 آبان 1402

شرکت HBtech یا Huabiao Technology شرکت هوابیائو تکنولوژی  واقع در گوانگژو چین، یکی از شرکت های توسعه علم و فناوری ...

مشخصات و ساختار شمارنده اسکناس  CDM8240N
مشخصات و ساختار شمارنده اسکناس CDM8240N
تمیز نمودن کارت خوان موتوری با کارت پاک کننده مگنت دار
تمیز نمودن کارت خوان موتوری با کارت پاک کننده مگنت دار